Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zakup usługi badawczej B+R

Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0025/19
Tytuł: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do usuwania i transportu powierzchniowych zanieczyszczeń akwenów śródlądowych oraz morskich przez ALUMARE Sp. z o.o.”

Pełna treść zapytania dostępna w Bazie Konkurencyjności


Zapytania ofertowe