Projekty UE

Projekty UE

RPZP.01.01.00-32-0025/19, pn.: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do usuwania i transportu powierzchniowych zanieczyszczeń akwenów śródlądowych oraz morskich przez ALUMARE Sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnego urządzenia do usuwania i transportu powierzchniowych zanieczyszczeń akwenów śródlądowych oraz morskich w rejonie wód portowych i farm łososiowych w celu opracowania innowacyjnego urządzenia do usuwania i transportu powierzchniowych zanieczyszczeń oraz wyprowadzenia go na rynek krajowy oraz międzynarodowy.

Wartość projektu: 4 285 686,01
Wartość dofinansowania: 2 445 026, 25 zł


RPZP.01.05.00-32-S015/20 pn. „Wykonanie nowoczesnego węzła produkcyjnego w ciągu technologicznym obróbki stali i aluminium na potrzeby Alumare Sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia oraz oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz procesowych w ramach zakładu produkcyjnego w Świnoujściu i rozwoju oferty w zakresie budownictwa okrętowego.

Wartość projektu: 1 108 476,00 zł
Kwota dofinansowania: 405 540,00 zł


POIR.03.04.00-32-0047/20-00 pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Alumare Sp. z o.o.”

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 270 779,40 zł
Kwota dofinansowania: 270 779,40 zł